Info. over geluidsnormen.

Hoe kan ik worden beschermd tegen schadelijk geluid op mijn werk?

Uw werkgever moet alles in het werk stellen om gehoorschade bij werknemers te voorkomen. Uw werkgever en u moeten zich aan wettelijke regels houden om u tegen schadelijk geluid te beschermen. Ook kan een werkgever een aantal maatregelen nemen om schadelijk geluid op de werkvloer te beperken.

Wettelijk regels over schadelijk geluid

De volgende regels zijn wettelijk bepaald om u te beschermen tegen schadelijk geluid:

 • Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 decibel moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen. 
 • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 decibel zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.  
 • Bij blootstelling boven de 85 decibel moet uw werkgever een plan van aanpak maken om u te beschermen tegen schadelijk geluid. 
 • Als de grenswaarde van 87 decibel wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet uw werkgever er direct voor zorgen dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.  
 • Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid. 
 • Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn. 

Maatregelen om schadelijk geluid op de werplek te beperken

Een werkgever kan verschillende maatregelen treffen om schadelijk geluid op de werkvloer te beperken:

 • stillere machines aanschaffen en gebruiken; 
 • stillere productiemethodes ontwikkelen;  
 • machines plaatsen in geluidsdempende kasten;
 • personeel laten werken in geluidsdempende cabines;
 • goed onderhoud van het materieel;
 • duur van blootstelling aan schadelijk geluid zo veel mogelijk beperken.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Info, informatie, over, geluidsnormen, gehoorbescherming, oordop, otoplastieken, gehoortes

Geluidsnormen voor de motor         Tot hier en niet verder
 

 

Als je, zoals wij, al een poosje meedraait in de MAG en regelmatig op beurzen hebt gestaan, dan is het onderwerp geluidsnormen een gegeven waar je al tientallen, zo niet honderden keren over van gedachten hebt gewisseld met de mensen aan je kraam. De MAG bewaakt immers al zolang als we bestaan de geluidsnormen die de overheid in Brussel en in Den Haag aan ons motorrijders wil        opleggen. Er is al veel gezegd en geschreven over dit onderwerp en steeds neem je dit tot je en gaat over tot de orde van de dag. Totdat je opeens in de krant leest dat de politie daadwerkelijk zal gaan controleren en meten, met alle gevolgen van dien.

En dan wordt de vraag actueel hoe het zit met de geluidsproduktie van je eigen fiets en of je in de gevarenzone zit. De Politie Gelderland Midden stelde onlangs motorrijders vrijblijvend in de gelegenheid hun motor te laten testen en wij besloten van deze gelegenheid gebruik te maken. Henk Neijenhuis, werkzaam in genoemd politierayon als technisch controleur en        ongevalsanalist, had in totaal drie zaterdagen georganiseerd waarop het mogelijk was om, zonder gevolgen in de vorm van bekeuringen of erger, je motorfiets aan een geluidskeuring te onderwerpen. Henk Neijenhuis is volgens eigen zeggen ‘motorrijder onder de motorrijders’. Hij is een fervent motorliefhebber die zeker niet alleen beroepsmatig rijdt, gezien de duidelijke passie waarmee hij over motoren sprak en zijn eigen fiets die in de garage van het politiebureau stond te glimmen. Hij gaf aan zeer grote waarde te hechten aan veilig motorrijden en tussen de metingen door kregen wij veel te horen over verkeersveiligheid, remtechniek, verlichting en uiteraard uitlaten en geluidsnormen.

Meten is weten

Bij geluidscontroles langs de weg, gaat het om een statische meting; dat wil zeggen dat de motor stilstaand met draaiende motor getest wordt (bij een dynamische geluidsmeting wordt de meting gedaan bij een rijdende motor). Er wordt een microfoon geplaatst op een afstand van 50 cm van de uitlaatmond, onder een hoek van 45 graden. Vervolgens wordt er een sensor geplaatst naast de motorfiets, die in staat is de electrische pulsen van de bobine op te vangen en op die manier het toerental van de motor kan registreren. Voor ieder motortype is een toerental vastgesteld  waarop moet worden gemeten en voor ieder type geldt een andere geluidsnorm. Het toerental wordt ingetoetst op de draagbare computer en vervolgens wordt het gas van de motorfiets drie keer achtereen zover opengedraaid tot de computer aangeeft dat het juiste toerental is bereikt. Van de drie metingen wordt de hoogste waarde naar boven afgerond en dat is de definitieve metingsuitslag. Om te zien wat je motor aan geluid mag produceren, wordt door de politie het kentekenregister bij de RDW geraadpleegd. Daar zoekt men alle details over de desbetreffende motorfiets op en geeft vervolgens aan de politieman of -vrouw in kwestie op hoeveel dB(A) de motor mag produceren. Het kentekenregister is - logisch - niet vrij toegankelijk in verband met de wet op de privacy. Wel kun je je gegevens bij de RDW tegen betaling opvragen als je het precies wilt weten. Vroeger zocht men de geluidsnormen op grote lange lijsten op merk en type, maar er zijn tegenwoordig zoveel typegoedkeuringen, dat het in een lijst samenvatten niet meer haalbaar is. Er is dus ook geen lijst - of zoals Henk Neijenhuis het grinnikend noemt: janklijst - meer waarop je alles kunt uitzoeken, alleen een globaal overzicht, dat overigens op onze eigen internetpagina staat onder de kop ‘Geluid’ en afkomstig is van de RDW.

 

Gevarenzone

Katinka’s BMW R65 van 650 cc zou volgens de typegoedkeuringsspecificaties maximaal 91 dB(A) mogen voortbrengen. Hij produceerde er 94. De BMW K75 van Rens zou volgens de specificaties 97 dB(A) mogen produceren, maar bleef tijdens de meting hangen op slechts 93. De K75 is blijkbaar een erg brave motor, hij was enige die onder de norm bleef. Nog een paar voorbeelden van wat de metingen opleverden. Een Honda VTR1000 mocht 91, deed 96. Een andere VTR, alleen de uitlaten waren anders, mocht ook 91 produceren, deed 94. Deze motor was voorzien van zogenaamde dB-killers, wat inderdaad meestal een verschil maakt van ongeveer 3dB(A). Een Ducati 900SS mocht 92, deed er 98 en zat duidelijk in de gevarenzone; hij kan maar beter niet aangehouden worden. Een Yamaha R1 mocht 90 dB(A) produceren, maar de meter schoot door tot de 99, ook een probleemgeval dus. En zo ging het door, vrijwel alle gemeten motoren zaten boven de norm, sommigen maar weinig, anderen duidelijk veel te veel. Gelukkig worden de regels weliswaar vanaf 1 oktober strenger toegepast, maar we hoeven niet meteen in paniek te raken, want zoals Henk Neijenhuis ons liet weten: "Wanneer ik meet, krijg je sowieso 5 dB(A) van me cadeau. Dus als je bijvoorbeeld 91 mag doen en ik meet 96, dan heb je mazzel, je mag doorrijden. Zit je echter op 97, dan is het bingo, een prent van 180 gulden! Zit je nog hoger, meer dan 10 dB(A) boven de voor jouw motorfiets geldende norm dan mag je je kentekenbewijs bij mij inleveren en heb je echt een probleem: dan mag je naar de RDW voor een herkeuring".

 

Regelgeving

Dus Maggers, wanneer je twijfelt of jouw motor voldoet aan de geluidsnormen zoals die nu wat strenger gecontroleerd gaan worden, probeer er dan achter te komen hoeveel dB(A) je produceert als je niet een boete of erger wilt riskeren. Krijg je nog steeds een kick van je peperdure Italiaanse uitlaten die zo lekker kunnen janken, veel plezier ermee. Het is jouw feestje... Datzelfde gaat ook op voor degenen die het lekker vinden als je middenrif meeklappert op het ritme van open uitlaatpijpen. Nu duikt natuurlijk ook de vraag op hoe wij als vrijheidslievend  motorvolk aankijken tegen dit geval van regelgeving en bemoeienis vanuit de overheid waar wij als MAG toch af en toe moeite mee hebben. Welnu, het maakt geen snars uit wat wij hiervan vinden, de wetten zijn er en worden gehanteerd met soms vervelende gevolgen, het is gewoon niet anders. Maar wat wij als MAG wel kunnen en moeten, is ervoor waken dat de normen vanuit Brussel en Den Haag verder omlaag worden geschroefd door lieden die nauwelijks weten dat een motorfiets op twee wielen rijdt. De normen nog lager stellen zou simpelweg betekenen dat een aantal motortypes die nu nog probleemloos rondrijden gewoonweg zouden moeten verdwijnen of in een afgeknepen versie op de markt zouden moeten worden gebracht. Wat wij tijdens de metingen in Velp waarnamen was, dat sommige motoren weliswaar in de probleemzone zaten, maar dat alles is met redelijke middelen te corrigeren en de marge van 5 dB(A) die de politie hanteert is zo te zien redelijk. Maar wat ons betreft wel: tot hier en niet verder!

 

Bron: mag-nl.org

informatie over geluidsnormen

Info@eartech.nl  tel: 030-6963433

 

 

 

© 2010 - 2023 Eartech gehoorbescherming Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel