Info. over geluidsnormen

Hoe kan ik mezelf beschermen tegen schadelijk geluid op mijn werk?

Uw werkplek moet voldoen aan bepaalde veiligheidsmaatregelen om uw gehoor te beschermen tegen schadelijk geluid. Zowel uw werkgever als uzelf moeten zich aan wettelijke voorschriften houden om uw gehoor te waarborgen, en er zijn stappen die uw werkgever kan nemen om schadelijk geluid op de werkvloer te verminderen.

Wettelijke voorschriften met betrekking tot schadelijk geluid:

 1. Gehoorbescherming beschikbaar stellen: Als u dagelijks wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 80 decibel, moet uw werkgever gehoorbeschermers ter beschikking stellen.

 2. Verplicht gebruik van gehoorbescherming: Bij dagelijkse blootstelling aan geluidsniveaus boven de 85 decibel bent u verplicht gehoorbeschermers te dragen.

 3. Plan van aanpak: Als het geluidsniveau boven de 85 decibel uitkomt, moet uw werkgever een actieplan opstellen om u te beschermen tegen schadelijk geluid.

 4. Onmiddellijke actie: Als de grenswaarde van 87 decibel wordt overschreden (rekening houdend met gehoorbescherming), moet uw werkgever direct maatregelen nemen om het geluid onder deze grenswaarde te brengen.

 5. Voorlichting: Werkgevers moeten hun personeel voldoende informeren over de risico's van geluid op de werkvloer.

 6. Gehoortest: Werknemers hebben recht op gehoortests om te controleren of de genomen maatregelen effectief zijn.

Maatregelen om schadelijk geluid op de werkplek te verminderen:

 • Aanschaffen en gebruiken van stillere machines.
 • Ontwikkelen van geluidsarme productiemethoden.
 • Machines plaatsen in geluidsdempende kasten.
 • Werknemers laten werken in geluiddichte cabines.
 • Regelmatig onderhoud van apparatuur.
 • Beperken van de duur van blootstelling aan schadelijk geluid zo veel mogelijk.

Info, informatie, over, geluidsnormen, gehoorbescherming, oordop, otoplastieken, gehoortes

Geluidsnormen voor de motor         Tot hier en niet verder
 

Als je, zoals wij, al geruime tijd actief bent in de Motorrijders Actie Groep (MAG) en regelmatig deelneemt aan motorbeurzen, is het onderwerp geluidsnormen iets waar je ongetwijfeld al vaak over hebt gesproken met mensen bij je stand. De MAG heeft namelijk altijd de geluidsnormen bewaakt die de overheden in Brussel en Den Haag willen opleggen aan motorrijders zoals wij. Er is al veel gezegd en geschreven over dit onderwerp, en meestal neem je dit ter kennisgeving aan en ga je verder met je dagelijkse bezigheden. Maar dan lees je plotseling in de krant dat de politie daadwerkelijk van plan is om controles uit te voeren en geluidsmetingen te verrichten, met alle mogelijke consequenties van dien.

Op dat moment wordt de vraag relevant: hoe zit het eigenlijk met het geluid dat jouw eigen motorfiets produceert en loop je het risico in de problemen te komen? De Politie Gelderland Midden bood recentelijk motorrijders de vrijwillige kans om hun motorfiets te laten testen op geluidsniveaus, en wij besloten van deze gelegenheid gebruik te maken. Henk Neijenhuis, werkzaam als technisch controleur en ongevalsanalist binnen dit politiedistrict, had drie zaterdagen georganiseerd waarop motorrijders zonder angst voor boetes of erger hun motorfiets konden onderwerpen aan geluidstesten. Henk Neijenhuis is naar eigen zeggen een "motorrijder onder de motorrijders". Hij is een gepassioneerde motorliefhebber die niet alleen professioneel, maar ook uit pure liefde voor motoren rijdt. Dit was duidelijk te merken aan zijn enthousiasme terwijl hij sprak over motorfietsen en aan zijn eigen glimmende motor in de garage van het politiebureau. Hij benadrukte het belang van veilig motorrijden en tussen de metingen door gaf hij ons veel informatie over verkeersveiligheid, remtechnieken, verlichting en natuurlijk uitlaatsystemen en geluidsnormen.

Meten is Weten

Bij geluidsmetingen langs de weg gaat het om een statische meting, wat betekent dat de motor stilstaat terwijl de motor draait (bij een dynamische meting wordt gemeten terwijl de motor in beweging is). Een microfoon wordt geplaatst op een afstand van 50 cm van de uitlaatmond, onder een hoek van 45 graden. Daarnaast wordt er een sensor geplaatst naast de motorfiets, die de elektrische pulsen van de ontstekingsbobine kan detecteren en zo het toerental van de motor kan registreren. Voor elk type motor is een specifiek toerental vastgesteld waarop gemeten moet worden, en voor elk type gelden verschillende geluidsnormen. Het toerental wordt ingevoerd in een draagbare computer en vervolgens wordt het gas van de motorfiets drie keer opengedraaid totdat de computer aangeeft dat het juiste toerental is bereikt. De hoogste waarde van de drie metingen wordt afgerond naar boven, en dat is het definitieve meetresultaat. De politie raadpleegt het kentekenregister van de RDW om te bepalen hoeveel dB(A) de motorfiets mag produceren. Het kentekenregister is niet openbaar toegankelijk vanwege privacywetgeving, maar je kunt tegen betaling je gegevens bij de RDW opvragen als je de exacte informatie wilt hebben. Vroeger werden de geluidsnormen op grote lijsten vermeld op basis van merk en model, maar tegenwoordig zijn er zoveel typegoedkeuringen dat een dergelijke lijst niet meer haalbaar is. Er bestaat dus geen uitgebreide lijst, zoals Henk Neijenhuis met een glimlach "janklijst" noemt, waarop je alles kunt vinden. Er is slechts een beknopt overzicht beschikbaar, dat overigens te vinden is op onze eigen website onder het kopje 'Geluid', en afkomstig is van de RDW.

Gevaarlijke Grenzen

Volgens de typegoedkeuringsspecificaties mocht de BMW R65 van Katinka met een cilinderinhoud van 650 cc maximaal 91 dB(A) produceren, maar hij leverde 94 dB(A). De BMW K75 van Rens, volgens specificaties goed voor 97 dB(A), bleef steken op slechts 93 dB(A). De K75 bleek dus een zeer beschaafde motor te zijn, de enige die binnen de norm bleef. Enkele andere voorbeelden van de meetresultaten: een Honda VTR1000 mocht 91 dB(A) produceren, maar leverde 96 dB(A). Een andere VTR, met alleen verschillende uitlaten, mocht ook maximaal 91 dB(A) produceren, maar kwam uit op 94 dB(A). Deze motor was voorzien van zogenaamde dB-killers, die doorgaans het geluid met ongeveer 3 dB(A) verminderen. Een Ducati 900SS mocht 92 dB(A) produceren, maar bereikte 98 dB(A) en bevond zich duidelijk in de gevarenzone; deze motor kan beter niet worden aangehouden. Een Yamaha R1 mocht 90 dB(A) produceren, maar bereikte 99 dB(A), wat ook een probleem betekende. Dit patroon herhaalde zich bij bijna alle gemeten motoren: ze overschreden de norm, sommigen slechts licht, anderen duidelijk meer dan toegestaan. Gelukkig zullen de regels vanaf 1 oktober strenger worden gehandhaafd, maar er is geen reden tot paniek, aangezien Henk Neijenhuis ons geruststelde met de woorden: "Als ik meet, krijg je altijd 5 dB(A) cadeau. Dus als je bijvoorbeeld 91 dB(A) mag produceren en ik meet 96 dB(A), heb je geluk en mag je doorrijden. Maar als je op 97 dB(A) zit, krijg je een boete van 180 gulden! Als je nog hoger zit, meer dan 10 dB(A) boven de geldende norm voor jouw motorfiets

 geluidsnormen-Eartech

Info@eartech.nl  tel: 030-6963433

 

 

 

© 2010 - 2024 Eartech gehoorbescherming Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel