Info. en regels voor schietvereniging.

Info, informatie, regels, schietvereniging, gehoorbescherming, kappen, bescherming,

Wat is schietsport

Schietsport is, misschien in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, een sport van rust en concentratievermogen. Je probeert een zo goed mogelijk resultaat te halen en dat lukt je absoluut niet met machogedrag en grootheidswaanzin. Op de schietbanen gelden zeer strenge veiligheidseisen, een vuurwapen alleen is niet gevaarlijk, echter een vuurwapen in de handen van een persoon wel!

Om schietsport te kunnen uitoefenen moet je lid zijn van een schietsportvereniging.         Bij onze vereniging schieten we met luchtdrukwapens en vuurwapens. Wij hebben voor iedere discipline een aantal van deze wapens die vrij gebruikt kunnen worden door onze leden. Voor vuurwapens geldt echter een minimum leeftijd van 16 jaar.
Schietsport beoefen je dus hoofdzakelijk in verenigingsverband. Hierdoor heb je altijd te maken met andere leden zoals een verenigingsbestuur, baancommandanten enz.       Leden met wie je het heel gezellig kunt hebben. Schietsport is een levendige sport met veel mogelijkheden en diversen disciplines.

Gehoorbescherming voor de schietsport vind U op: Eartech schietsport

Jeugd

Ook de jeugd heeft een plek binnen schietvereniging SV de Treffers. De jeugd heeft de toekomst en daarom mogen we deze groep als vereniging niet vergeten. Daarom heeft schietvereniging SV de Treffers een jeugdafdeling, waar kinderen vanaf 12 jaar ook de schietsport kunnen beoefenen. Zij schieten met luchtgeweer en/of luchtpistool onder begeleiding van instructeurs. Ook bij de jeugd staat veiligheid dus hoog in het vaandel.
Tijdens het schieten op 10 meter wordt er niet alleen gelet op de veiligheid, maar er wordt ook het nodige verteld over de schiethouding, zodat de jeugdige schutters hier maximaal voordeel behalen ten behoeve van de schietresultaten.

Er wordt geschoten op 10 meter, 12 meter en 25 meter kaart.

Disciplines:

Op onze vereniging worden op de 9 schietbanen die er tot beschikking zijn verschillende disciplines geschoten: 

 • Lucht Pistool
 • Lucht Geweer      
 • Klein Kaliber Pistool
 • Klein Kaliber Revolver
 • Klein Kaliber Geweer      
 • Groot Kaliber Pistool
 • Groot Kaliber Revolver
 • Groot Kaliber Geweer      
 • Historische Wapens
 • Action shooting (parcoursschieten op stalen plates in zo'n snel mogelijke tijd)     

De toegestane pistool disciplines zijn te raadplgen bij de KNSA. De bij S.V. de Treffers toegestane kalibers zijn:  

 • .22 lr
 • .32 Auto (7.65mm)
 • .32 S&W Long
 • 9mm Para (9mm Luger / 9x19)
 • 9x21
 • 9mm Short (.380 Auto)
 • .38 Special
 • .38 Auto
 • .357 Magnum
 • 10mm Auto
 • .40 S&W
 • .41 / 41sp
 • .45 ACP
 • .44 Magnum / 44sp
 • .30 M1
 • Alle zwarkruitkalibers
 • Alle luchtkalibers

Wat is Klein Kaliber

Onder klein kaliber wapens verstaan we wapens met het kaliber .22. Deze wapens zijn bij de vereniging aanwezig in zowel pistool geweer als revolver.

Wat is Groot Kaliber

Onder groot kaliber verstaan we alle kalibers munitie groter dan .22 zoals 9mm, .45 357 magnum 44 magnum enz. Deze wapens zijn bij de vereniging aanwezig in zowel pistool geweer als revolver

Wat is Historische Wapens

Bij de historische wapens ook wel zwartkruit genoemd gaat het over het algemeen om oude wapens. Er zijn ook replica's van gemaakt die op de zelfde manier werken als de echte oude wapens.

Wat is Action shooting

Action shooting is een dynamische vorm van schietsport waarbij, behalve precisie, ook snelheid van belang is. Er wordt geschoten op verschillende doelen zoals poppers en plates. Op wedstrijden worden er ‘stages’ (parcours) uitgezet, met meerdere doelen die doorgaans op verschillende afstanden staan. Vaak moet je een stukje rennen om het volgende doel te kunnen zien of onderweg een magazijnwissel doen. Om hier aan deel te nemen dien je eerst een gratis cursus te volgen.

Verenigingswapens 
Leden die geen Verlof tot het voorhanden hebben van (schiet) wapens hebben de mogelijkheid om met de verenigingswapen te schieten.
Deze wapens mogen alleen worden gebruikt nadat men lid is geworden van onze vereniging en de basiscursus heeft afgrond en is geslaagd.
De vereniging bezit voldoende klein kaliber wapens voor hen die (nog) niet over een eigen wapen beschikken. Voor gebruik van verenigingwapens worden geen kosten in rekening gebracht. Lid worden


Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de schietsport bestaat de mogelijkheid om op afspraak een  bezoek te brengen aan onze schietvereniging.  Tijdens het bezoek wordt door iemand van SV de Treffers uitgelegd waarmee rekening dient te worden gehouden en er kan een introductieles worden gevolgd.
Nadat een afspraak gemaakt is mag u als introducé(e) op een dinsdag, woensdag of vrijdag avond langskomen. Dit is  afhankelijk van een beschikbare instructeur. Op deze avond kan men onder toezicht schieten en de sfeer proeven. U begint met pistool of geweer met kaliber .22 te oefenen, bij geschiktheid en wapenbeheersing is er de mogelijkheid om met zwaardere kalibers te schieten. Hieraan zijn noodzakelijkerwijs wel kosten verbonden. De kosten bedragen € 10,- per introductie.
Hierna moet men de keus maken om zich wel of niet als aspirant lid aan te melden. Om aspirant lid te kunnen worden van de SV de Treffers is het essentieel dat men: 

 • Interesse heeft in de schietsport.
 • een verklaring omtrent het gedrag of een geldig verlof dient te overleggen.
 • een verzoek indient tot lidmaatschap van de vereniging.
 • beschikt over een sportschutters licentie KNSA of die laat aanvragen door de vereniging bij de KNSA.

Bovenstaande hierna afgeven bij de secretaris. Alle aspirant leden passeren een ballotage commissie waarbij het definitieve lidmaatschap eventueel kan worden ontzegd.             Wij hanteren een ballotage periode van 6 maanden
KNSA

SvTreffers is aangesloten bij de KNSA "Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie".

De KNSA is de instantie die in Nederland het klimaat schept en onderhoudt, waarin de schietsport kan gedijen. Daarbij staan voor de KNSA de belangen van zowel de recreatieve als wedstrijdschutter voorop. De KNSA ontstond aan het einde van de jaren zestig toen de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters, de schietvereniging De Vrijheid en de Nederlandse Luchtbuksfederatie samen gingen. De KNSA telt inmiddels circa 750 aangesloten verenigingen met bijna 40.000 sportschutters.

U krijgt maandelijks het blad "Schietsport" als lid van de KNSA. Ook zijn er diverse opleidingsmogelijkheden bij de KNSA.
Baancommandant

Er mag uitsluitend worden geschoten onder toezicht van een baancommandant. De taak van deze baancommandant is er op toe te zien dat het schieten volgens de regels en veiligheidsnormen verloopt. Bijna ieder lid van onze vereniging fungeert een aantal malen per jaar als baancommandant. Aanwijzingen van de baancommandant dient u altijd op te volgen.

De baancommandant houdt toezicht op de schietbaan in verband met de veiligheid.       De baancommandant is bevoegd om mensen de toegang tot de schietbaan te weigeren en of van de baan te sturen. Hij kan zelfs de schietbaan voor iedereen afsluiten, waarna de evt. discussie in de kantine wordt gevoerd.

Op de schietbaan is er maar een persoon de baas en dat is de baancommandant!
Veiligheid

Bij de schietsport staat veiligheid voorop. In het belang van u en medeschutters zijn er gedragsregels en voorschriften opgesteld. Elke schutter dient zich hieraan te houden.

 • Elk wapen dat ter hand wordt genomen moet als geladen worden beschouwd.
 • Er wordt niet geschoten zonder baancommandant.
 • Het laden geschiedt uitsluitend op de schietstand. Hierbij wordt de loop altijd op de kogelvanger gericht.
 • Het omdraaien of het verlaten van de schietstand met een geladen wapen is ten strengste verboden.
 • Gehoor- en oogbescherming zijn verplicht op de schietstand.
 • Als een wapen geladen is mag men het nooit onbeheerd laten liggen.
 • Het ter hand nemen van een wapen zonder toestemming van de schutter en of eigenaar is niet toegestaan.

Baanregels

Op de baan gelden regels! Voor iedereen!  Deze regels zijn er niet voor niets, want we gaan immers met vuurwapens om. Onzorgvuldig gedrag op de schietbaan zullen wij niet toestaan. Wij begrijpen dat je niet alles in het begin kunt onthouden. De schietvaardigheid speelt nauwelijks een rol bij instructie maar echter de wijze waarop je met een wapen omgaat (veiligheid) geeft echter de doorslaggevende rol.

Schietinstructies

Veiligheid staat voorop, zeker bij schieten met vuurwapens. Daarom krijg je eerst een aantal weken instructie. Je leert de techniek van het schieten, maar vooral ook hoe je veilig schiet, zonder jezelf en je medeschutters in gevaar te brengen.

Je krijgt in het begin instructie met klein kaliber pistool, revolver en geweer. Na een aantal lessen, dat is per persoon verschillend gaan wij over op zwaar kaliber.

Als je het punt hebt bereikt om zelfstandig te kunnen schieten kun je na behalen van soort examen toestemming krijgen om zelfstandig (vrij) te schieten. Hoeveel lessen je nodig hebt verschilt per persoon, afhankelijk van ervaring en aanleg. Gemiddeld duurt dit 2 maanden (6 tot 8 lessen).

Wapenverlof
Wanneer u de 18 jarige leeftijd hebt bereikt, is het toegestaan om gebruik te maken van vuurwapens. Om in aanmerking te komen voor een wapenverlof moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet minimaal 1 jaar onafgebroken lid te zijn van een erkende en in Nederland gevestigde schietvereniging.(aansluitende lidmaatschappen tellen mee).
 • U dient in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraag minimaal 18 schietbeurten te hebben gemaakt.
 • Het bestuur moet een verklaring tekenen waarin wordt aangegeven dat u veilig met het aangevraagde soort wapen kunt omgaan.
 • U dient in het bezit te zijn van een geldige KNSA licentie
 • U dient het wapen te kunnen aanwenden voor een KNSA discipline op uw eigen vereniging, of ergens anders in het verband van uw vereniging.

Met het volledig ingevulde en getekende WM3 formulier kunt u naar de afdeling Bijzondere Wetten op het politiebureau van uw Gemeente of Regio. Alvorens een verlof tot voorhanden hebben toe te kennen, zullen zij een screening uitvoeren en bij u thuis komen kijken naar de wijze waarop u het wapen en de munitie gaat opbergen. Indien dit alles akkoord is, wordt de aanvraag omgezet in een verlof. De kosten hiervoor bedragen 10 Euro en datzelfde geldt bij een verlenging van dat verlof. Het bedrag is een vast bedrag, ongeacht het aantal wapens dat op het verlof vermeld staat.
Gedurende 1 jaar na afgifte van dit eerste verlof mogen er geen wapens worden bijgeschreven, uitgezonderd wisselsystemen en uitgezonderd wapens welke u in medegebruik heeft. (een wisselsysteem is een ombouwset voor je wapen waardoor je met 1 wapen meerdere kalibers kunt schieten, dus bijvoorbeeld zowel klein- als grootkaliber).
Na 1 verlofjaar valt deze beperking weg, en mogen er maximaal 5 wapens op uw verlof staan. U dient een minimum aantal schietbeurten te maken van 18 stuks, ongeacht het aantal wapens. Wisselsystemen dienen wel op vergunning te staan maar tellen niet als wapen. Ook lucht- en CO2 wapens hoeven niet op een vergunning te staan. Voor deze wapens geldt -evenals voor wisselsets- dat men er geen schietbeurten voor hoeft te maken. Voor luchtwapens hoef je geen schietbeurten te laten registreren.

Munitie
Tijdens de instructieperiode en in het eerste jaar van uw lidmaatschap kunt u niet beschikken over een eigen vuurwapen. Dit betekent dat u dus ook de munitie (of onderdelen daarvan) niet in huis mag hebben. Neem daarom geen munitie mee naar huis, maar laat deze achter bij onze vereniging waar wij ze voor u bewaren. Je mag uitsluitend munitie mee naar huis nemen indien u voor deze munitie een verlof heeft.

Indien je een verlofhouder bent mag er op 1 woonadres niet meer dan 10.000 patronen worden bewaard, ongeacht het aantal verlofhouders, wapens of kalibers. Je mag niet meer dan 2000 patronen tegelijk vervoeren.

 

Bron: schietvereniging SV Treffers

informatie regels schietvereniging

info@eartech.nl tel: 030-6963433
 

 

 

 

 

© 2010 - 2023 Eartech gehoorbescherming Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel