Info. over geluidsmetingen

Zijn Geluidsmetingen Noodzakelijk of Zinvol?

In het domein van industrie en bedrijvigheid kunnen bedrijven en instellingen geconfronteerd worden met het verzoek om een akoestisch rapport in overeenstemming met de wet milieubeheer. Het is echter niet altijd vereist om geluidsmetingen uit te voeren om zo'n rapport op te stellen. Vaak is het onpraktisch om geluid ter plaatse te meten, bijvoorbeeld bij een nabijgelegen woning, vanwege storende geluidsbronnen zoals verkeer. In dergelijke gevallen wordt er gebruikgemaakt van geluidsoverdrachtsberekeningen. Meestal zijn metingen in de buurt van de geluidsbron wel essentieel, en deze meetgegevens worden vervolgens ingevoerd in een computermodel waarin het geluid naar de omgeving wordt berekend.

Voor de evaluatie van geluid in relatie tot arbeidsomstandigheden is het sterk aanbevolen om, indien nodig, daadwerkelijk geluidsmetingen uit te voeren. Dit kan noodzakelijk zijn om zowel werkgevers als werknemers te motiveren om actie te ondernemen.

Wat betreft geluidsoverlast van buren, is het belangrijk op te merken dat hinder niet objectief gemeten kan worden, aangezien het een subjectieve ervaring is. Het is echter mogelijk om een uitspraak te doen over de waarschijnlijkheid van hinder bij een bepaald geluidsniveau. Dit is een statistische maatstaf die aangeeft welk deel van de bevolking hinder kan ondervinden of zal ondervinden bij dat specifieke geluidsniveau. Deze statistiek houdt geen rekening met individuele verschillen in tolerantie tussen mensen, noch met de aard van het geluid (zoals bonzen, ruisen, brommen, piepen, muziek, enzovoort), of met de associatie, bijvoorbeeld of het geluid afkomstig is van een buurman waarmee men ruzie heeft of van een vriendelijke buurman.

Indien geluidsmetingen in verband met overlast van buren gewenst zijn, vereist dit vaak langdurige metingen in combinatie met geluidsopnamen, zodat achteraf kan worden vastgesteld wat de bron van het geluid is. Dit proces is doorgaans kostbaar vanwege de tijd die nodig is om de metingen te analyseren. Bovendien is in dergelijke situaties vaak de tussenkomst van een rechter vereist om te beoordelen of de partij die het geluid veroorzaakt zich onrechtmatig gedraagt, aangezien er geen specifieke wettelijke eisen of normen zijn voor burenlawaai.

 

Eartech-geluidsmeting       

Het Meten van Geluidsisolatie voor Vloeren en Muren

Voor woningen die moeten voldoen aan de bouwvoorschriften zijn er duidelijke richtlijnen om de kwaliteit van geluidsisolatie te beoordelen. Deze voorschriften leggen minimale eisen vast voor de mate van bescherming tegen geluid van buiten, geluid van naburige woningen en geluid afkomstig van installaties. De geluidseisen met betrekking tot geluid van buiten en van de buren richten zich op isolatie, terwijl de eisen met betrekking tot installatiegeluid (bijvoorbeeld sanitair, liften en HVAC-systemen) gericht zijn op het geluidsniveau zelf. Deze nationale normen zijn van kracht voor woningen die zijn gebouwd sinds 1992. Voor die tijd waren er vergelijkbare normen en regelingen, maar deze waren vrijblijvend.

Sommige gemeenten, zoals Amsterdam, schreven in hun lokale bouwverordeningen voor dat aan deze geluidseisen voldaan moest worden. Wij beschikken over de juiste apparatuur en expertise voor geluidsmetingen met betrekking tot luchtgeluidisolatie (muren) en contactgeluidisolatie (vloeren) tussen woningen, evenals geluid dat afkomstig is van installaties zoals klimaat- en luchtbehandelingssystemen. In Nederland worden geluidsisolatiemetingen uitgevoerd volgens de NEN 5077-norm, die regelmatig wordt herzien en steeds meer aansluit bij internationale normen zoals ISO 140 en ISO 717.

Meten van Nagalmtijd

Indien de nagalmtijd van een bestaande situatie bepaald moet worden, is meten de meest geschikte aanpak. Voorspellingen van nagalmtijd kunnen het beste worden gedaan met behulp van akoestische modellering of, voor eenvoudige situaties, met de Sabine- of Eyring-rekenregels. Voor deze methoden zijn online tools beschikbaar. Het beoordelen van nagalmtijd kan nodig zijn voor locaties zoals sporthallen, sportscholen, kantoren of fabriekshallen. De norm ISA-US1-BF1 kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de beoordeling van sporthallen. Bij geluidsisolatie- of installatiegeluidsmetingen is het meten van de nagalmtijd vaak essentieel om rekening te houden met de hoeveelheid absorptie in de ontvangstruimte. In kleinere ruimtes kan de nagalmtijd bij lagere frequenties gemeten worden, maar bij afmetingen die vergelijkbaar zijn met de golflengte van hoorbaar geluid, kunnen staande golven optreden, wat het meten van de nagalmtijd bemoeilijkt.

We voeren nagalmtijdmetingen uit met bronnen die voldoen aan de eisen van ISO 3382 en ISO 140-4, en maken gebruik van de NA-28 met bouwakoestiekmodule.

Meten van Verkeerslawaai

Bij de beoordeling van verkeerslawaai zijn geluidsmetingen zelden nodig. Verkeerslawaai wordt meestal berekend met behulp van modellen. De variaties in het verkeer en de omgevingsomstandigheden (zoals weersomstandigheden) zijn te divers om betrouwbare uitspraken te doen op basis van geluidsmetingen binnen enkele dagen of weken. Er worden echter af en toe langetermijnmetingen uitgevoerd om de modellen te valideren, maar dit gebeurt niet frequent genoeg. Dit geldt met name voor luchtverkeerslawaai, waarbij de luchtvaartsector streeft naar maximale onzekerheid. Wij voeren geen berekeningen uit voor verkeerslawaai.

Geluidsmetingen bij Bouwlawaai

Geluidsmetingen bij bouwwerkzaamheden kunnen zinvol zijn als de gemeente specifieke regels heeft voor bouwlawaai en als de metingen tijdig worden gestart. Alleen dan kunnen geluidsmetingen effectief worden gebruikt voor beheersing en bijsturing. Soms is het nuttig om prognoses te maken, zodat bewoners kunnen worden geïnformeerd of zelfs alternatieve accommodaties kunnen worden aangeboden. Betrouwbare voorspellingen van bouwlawaai vereisen echter gedetailleerde informatie over aspecten zoals de aard van de werkzaamheden, de duur ervan, het gebruikte materieel en de aan- en afvoerroutes.

Machines en Mobiele Werktuigen

Geluidsmetingen zijn altijd vereist wanneer geluidsspecificaties moeten worden vastgesteld in overeenstemming met de machinerichtlijn of de richtlijn voor mobiele werktuigen. Het geluidsniveau op de bedieningsplaats moet altijd worden vermeld in de gebruikershandleiding. Als dit niveau hoger is dan 80 dB(A), moet ook het geluidsvermogensniveau worden bepaald. Voor mobiele werktuigen moet altijd het geluidsvermogensniveau worden vastgesteld, en voor sommige apparaten geldt zelfs een maximaal toegestane niveau.

Bent u op zoek naar een organisatie die geluidsmetingen uitvoert tegen scherpe tarieven? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.


geluidsmeting-Eartech

info@eartech.nl tel: 030-6963433

 

 

 

 

© 2010 - 2024 Eartech gehoorbescherming Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel